Việc xem ngày đẹp đầu năm để có một sự khởi đầu trong năm mới đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Trong năm Ất Mùi này, có thể mở hàng, ký kết ngay từ mùng 1 Tết . Ngày đi lễ từ mùng 2 đến mùng 10. Ngày xuất hành đẹp là mùng 1, 2, 6, 8, 10.

Với mong muốn " vạn sự khởi đầu nan", "đầu xuôi, đuôi lọt", đầu năm thuận lợi thì cả năm sẽ gặp may mắn thì vào ngày đầu năm mới người Việt Nam thường chọn ngày, giờ tốt để mở hàng, đi lễ hay chỉ đơn giản là xuất hành trong ngày. Trong đó mở hàng liên quan đến tài lộc, khác với đi lễ cầu may mắn, còn xuất hành, đi đâu xa cần đến sự thuận lợi và an toàn.

Có nhiều cách chọn ngày giờ. Dưới đây là phương pháp chung, được nhiều người áp dụng:

- Mùng 1 Tết (Bính dần)(19/2, thứ 5): Tốt. Nên xuất hành, đi lễ chùa, hội họp, khai bút.

Giờ tốt: Thìn, Mùi, Tuất.

Huớng tốt: Cầu duyên đi về Tây Nam, Cầu tài đi về phương Đông.

- Mùng 2 Tết (Đinh Mão)(20/2, thứ 6): Tốt. Có lợi cho xuất hành, mở hàng xuất kho, đi lễ chùa, hội họp.

Giờ tốt: Mão, Ngọ, Mùi, Dậu.

Huớng tốt: Cầu duyên đi về Nam, Cầu tài đi về hướng Đông.

- Mùng 3 Tết (Mậu Thìn)(21/2, thứ 7): Rất Xấu. Nên đi lễ chùa, không nên khai trương hoặc làm việc đại sự, nên đi thăm hỏi họ hàng gần, hội họp, vui chơi.

Giờ tốt: Thìn, Tỵ, Thân,Dậu, Hợi.

Hướng tốt: Cầu duyên đi về Đông Nam, cầu tài đi về hướng Bắc.

- Mùng 4 Tết (Kỷ Tỵ)(22/2, chủ nhật): Xấu. Nên đi thăm hỏi họ hàng gần, lễ chùa, hội họp vui chơi.

Giờ tốt: Ngọ, Mùi,Tuất.

Hướng tốt: Cầu duyên đi về Đông Bắc, cầu tài đi về chính Nam.

- Mùng 5 Tết (Canh ngọ)(23/2, thứ 2) Xấu, Hạn chế làm những việc đại sự. Nên làm phúc, đi chơi, lễ chùa. Có thể thăm hỏi họ hàng, làng xóm…

Giờ tốt: Mão, Ngọ, Thân, Dậu.

Hướng tốt: Cầu duyên đi về Tây Bắc, cầu tài đi về Tây Nam.

- Mùng 6 Tết (Tân Mùi)(24/2, thứ 3): Rất tốt. Nên khai trương, xuất hành, mở kho, đi lễ chùa, hội họp, thăm hỏi họ hàng.

Giờ tốt: Mão,Tỵ, Thân, Tuất, Hợi.

Hướng tốt: Cầu duyên, cầu tài đi về phương Tây Nam.

- Mùng 7 Tết (Nhâm Thân)(25/2, thứ 4): Bình thường. Nên đi thăm hỏi họ hàng, lễ chùa, làm từ thiện.

Giờ tốt: Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất.

Hướng tốt: Cầu duyên đi về phương Nam, cầu tài đi về hướngTây.

- Mùng 8 Tết (Quý Dậu)(26/2, thứ 5): Xấu. Hạn chế làm việc lớn. Nên đi thăm hỏi họ hàng, hội họp vui chơi nhỏ.

Giờ tốt: Mão, Ngọ, Mùi, Dậu.

Hướng tốt: Cầu duyên đi về Đông Nam, cầu tài đi về Tây Bắc.

- Mùng 9 Tết (Giáp Tuất)(27/2, thứ 6): Bình thường. Nên đi thăm hỏi họ hàng gần, lễ chùa, hội họp vui chơi,…

Giờ tốt: Mão, Tỵ, Dậu, Hợi.

Hướng tốt: Cầu duyên đi về phương Đông Bắc, cầu tài đi về phương Đông Nam.

- Mùng 10 Tết (Ất Hợi)(28/2, thứ 7): Có thể xuất hành, mở hàng, đi lễ.

Giờ tốt: Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi.

Hướng tốt: Cầu duyên đi về hướng Tây Bắc, xuất hành chọn hướng Đông Nam.

Chú ý: Hướng tốt cho xuất hành là hướng Tài thần, nhiều người không hiểu lấy hướng Hỷ thần (lợi cho cưới gả) là nhầm lẫn cơ bản trong chọn ngày giờ.

Tóm lại:

- Ngày tốt cho xuất hành, gặp mặt đầu năm: Mùng 1 (19/2), mùng 2 (20/2), mùng 6 (24/2), mùng 8 (26/2), mùng 10 (28/2).

- Ngày tốt cho mở hàng, giao dịch ký kết đầu năm: Mùng 1 (19/2), mùng 2 (20/2), mùng 6 (24/2), mùng 8 (26/2), mùng 9 (27/2), mùng 10 (28/2).

- Ngày tốt cho cúng tế, đi lễ đầu năm: Từ mùng 2 (20/2) đến mùng 10 (28/2).

Nguồn: Vnxpress

Ghi vào ô bên dưới nếu bạn cần Tư Vấn Cách dùng Đúng và Đủ

Cập nhật lần cuối: 7/18/2017 9:17:18 AM

Về trang trước Bản in Gửi email

Liên hệ